2015/12/17


FILHARMONIA SZCZECIŃSKA
WYSTAWA FOTOGRAFII TOMKA SIKORY
ORAZ RZEŹB I RYSUNKÓW MATEUSZA SIKORY


Wernisaż obu wystaw odbył się 16 grudnia.  Licznie przybyła publiczność
mogła nie tylko obejrzeć wystawę, ale też porozmawiać z Artystami,
którzy chętnie opowiadali o swojej pracy. 
Prace Tomka Sikory, to opowieść o czterech porach roku na Lubelszczyźnie,
gdzie artysta pomieszkuje. 

Mateusz Sikora zaprezentował rzeźby ze stali oraz rysunki, pod wspólnym tytułem "Poruszenie".

Prace artystów będą prezentowane do 11 stycznia 2016 r. na IV poziomie Filharmonii.Tomek Sikora, 4pory roku, fot. Dagny Walter-Wójcik


Tomek Sikora, fot. Dagny Walter-Wójcik


Tomek Sikora, 4pory roku, fot. Dagny Walter-Wójcik


Filharmonia zadbała o oprawę muzyczną wernisażu, fot. Dagny Walter-Wójcik


fot. Dagny Walter-Wójcik


Rysunki Mateusza Sikory, fot. Dagny Walter-Wójcik

Model rzeźby Mateusza Sikory, fot. Dagny Walter-Wójcik


Rzeżba Mateusza Sikory, fot. Dagny Walter-Wójcik


Rzeżba Mateusza Sikory, fot. Dagny Walter-Wójcik

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz